Skåne Cruisers

Skåne Cruisers

Bilar, bilar, bilar, finns det någonting bättre? Inte mycket skulle nog de flesta bilentusiaster säga. Att få glida fram i en härlig gammal veteranare längs en rak väg en sommarkväll är som alla vet tämligen svårslaget. Än roligare och trevligare blir det givetvis om man gör det tillsammans med andra. Vill man dela sitt bilintresse med andra är medlemskap i en bilklubb ett utmärkt sätt att göra detta på.Över hela landet från norr till söder finns hundratals olika bilklubbar. Bor man i närheten av Kristianstad i nordöstra Skåne och är intresserad av bilar kanske Skåne Cruisers Christianstad kan vara något?Skåne Cruiser Christianstad är en bilklubb med målsättningen att träffas och ha skoj ihop där gemenskapen i klubben är det allra viktigaste. Gemensamt för alla som är med i klubben är ett intresse för bilar och cruisingar.Förutom att cruisa i och kring Kristianstad med omnejd anordnar Skåne Cruisier Christianstad även grillning, familjerally, tipsrundor och museibesök. Dessutom åker man gemensamt på olika träffar och evenemang som till exempel Power Meet och Classic Car Week. Att vara med i Skåne Cruiser Christianstad kostar 100 kr per år.